Meriter – Futurliner #8

Futurliner #8 är långt från färdig men har redan samlat på sig en hel del utmärkelser!

2008

Galnaste Projekt, Mycke Mässor

2009

3:a  Lastbilar, Custom Motor Show, Elmia

2011

Top Ten Exhibitors Choice 2011 Hall C, Custom Motor Show
Ten Outstanding Cars, X-Treme Car Show, Finland
Stipendium X-Treme Car Show, Finland

Motivering till stipendiet:

Futurliner #8 projektet har genom sin verksamhet märkvärt främjat hobbyverksamheten runt ombyggnader eller renoveringar av fordon, samt specialbilisimens kulturella och / eller kommersiella verksamhet.

Top Ten Exhibitors Choice 2011, Custom Motor Show

Ten Outstanding Cars, X-Treme Car Show, Finland

Stipendium X-Treme Car Show, Finland